Elektroniczna skrzynka podawcza


Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2015r. poz 971 z późn. zm.) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu umożliwiono doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej.


1. W celu założenia wniosku należy bezpłatnie założyć konto na platformie ePUAP

2. Dokumenty i formularze doręczane do Urzędu za pomocą platformy ePUAP muszą być opatrzone:
- bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem,
lub
- podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

3. Dokumentyzawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


Wszystkie potrzebne instrukcje znajdują się na stronie ePUAP

 

Informacja wytworzona przez:
Paweł Sztoch , w dniu:  08‑12‑2016 12:55:20
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch , w dniu:  08‑12‑2016 12:55:20
Data ostatniej aktualizacji:
14‑12‑2016 15:56:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie